logo-bordo

Oferta dot. powierzenia administrowania nieruchomością

Szanowni Państwo, pragnę Państwu zaproponować profesjonalne usługi w zakresie administrowania nieruchomością.

Moja firma ma za zadanie ułatwić i pomóc Państwu w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania budynków oraz ustalić koncepcję służącą racjonalizacji kosztów.

Posiadam licencję zawodową nr 11071 uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od momentu rozpoczęcia działalności podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 203890,00 zł w ramach wykonywania czynności zawodowych.

Zatrudniam 5 pracowników, w tym 3 księgowe i 2 pracownice do obsługi administracyjnej.

Mogę pochwalić się nominacją jednego z budynków administrowanych przez moją firmę (Tad. Kościuszki 37-38-39) do nagrody Prezydenta Miasta Świnoujścia TRYTONA w kategorii Obiekt Roku.

Proponowany zakres usług:

 • prowadzenie i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pobieranie od właścicieli miesięcznych opłat z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu, nieruchomością wspólną oraz świadczeń indywidualnych, ich windykacja, rozliczanie roczne, sporządzanie wymiarów opłat i ich korygowanie ( w przypadku zmiany cen),
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości (jeśli występują),
 • prowadzenie funduszu remontowego,
 • przygotowywanie kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych,
 • ubezpieczenie części wspólnych budynku,
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, bieżąca weryfikacja,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych (sporządzanie uchwał, planów gospodarczych itp.),
 • nadzór nad realizacją umów o dostawę energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i odbioru ścieków kanalizacyjnych, wywozu nieczystości oraz i innych usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości (np. usługi kominiarskie),
 • nadzorowanie utrzymania w należytym stanie , porządku i czystości pomieszczeń wspólnych budynku oraz przynależnego terenu,
 • zgodnie z przepisami prawa nadzór nad dokonywaniem kontroli technicznych, bieżących napraw i konserwacji budynku w zakresie obciążającym Wspólnotę oraz usuwaniem awarii na częściach wspólnych,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przez Ustawę o własności.

Służę Państwu doradztwem w zakresie inwestycji i lokowania środków na funduszu remontowym oraz skutecznym działaniem w uzyskiwaniu pożytków. Firma negocjuje z dostawcami usług stawki za świadczone na rzecz budynku usługi (np. sprzątanie, obowiązkowe przeglądy techniczne).

Moja firma zapewnia:

 • ścisłą współpracę ze współwłaścicielami nieruchomości,
 • uczciwość i rzetelność, najwyższą staranność w wypełnianiu obowiązków,
 • troskę nie tylko o budynek, ale również o tereny zielone, prace zabaw itp.,
 • stałe doradztwo administracyjno-prawne,
 • dostosowanie usług do potrzeb współwłaścicieli i specyfiki nieruchomości,
 • organizację i przygotowanie procesu inwestycyjnego, remontów i modernizacji,
 • wiedzę i doświadczenie,
 • serwis umożliwiający właścicielom lokali pełny podgląd w ich własną kartotekę finansową.

Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumienie się i zrozumienie klienta, a także przetłumaczenie otrzymywanych pism.

Wybierając moją firmę gwarantuję Państwu kierowanie się zawsze zasadą ochrony interesów właścicieli oraz wykonywanie swoich obowiązków ze szczególną starannością.

Jeżeli wyrazicie Państwo chęć spotkania ze mną jestem do dyspozycji.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
Edyta Granda

logo-white

PATRON zarządzanie nieruchomościami
mgr inż. Edyta Granda

ul. Niedziałkowskiego 6b/3
72-600 Świnoujście

tel. 91 327 11 61 (administracja), 91 327 11 83 (księgowość), fax. 91 327 11 84

Projekt i realizacja - FN-Serwis Sp.J.